Mutiara Hikmah

By | Last updated: Wednesday, August 12, 2020
kata mutiara

Mesjid yang besar itu terasa penuh sesak oleh kerumunan kaum muslimin yang terpikat untuk mendengarkan ceramah Malik bin Dinar (Ia adalah tokoh pembesar orang-orang zuhud dan ahli ibadah). Sedangkan Malik bin Dinar sendiri duduk terpaku di atas kursi

kisah

Ada seorang lelaki kaya dari Bani Israil pada zaman Nabi Musa as. Ia mempunyai saudara sepupu (anak paman) yang fakir dan tidak memiliki ahli waris selain saudara sepupunya itu. Setelah sekian lama si sepupu menunggu kematian lelaki kaya itu, ia pun tak sabar …

Kata Mutiara

Berikut adalah Kisah Seorang Lelaki dengan Sedekahnya Yang Makbul. Dahulu ada seorang lelaki bernazar, Sungguh aku akan bersedekah dengan suatu sedekah. Kemudian ia keluar dari rumah membawa sesuatu dan menyerahkannya ke tangan seorang pencuri.

kisah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia mengisahkan, Rosululloh Muhammad saw bersabda, Dahulu, ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil bernama Juraij. Setiap hari ia menyepi di sebuah tempat peribadatannya.

Pengertian Iman Islam, Kata Mutiara

Suatu hari masuklah Rosululloh Muhammad SAW menemui putrinya Fathimah az-zahra r.a. Didapatinya putrinya sedang menggiling syair (sejenis padi-padian) dengan menggunakan sebuah penggilingan tangan dari batu sambil menangis.

Bismillahirrohmanirrohim

Artikel ini berisi tentang kemuliaan, keutamaan, ilmu, arti, kunci, kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut Nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat Suci ini Rahasia hubungan antara hamba dan Alloh Yang Maha Agung

ayat kursi

Artikel ini berisi tentang fadhilah keutamaan membaca Ayat Kursi. Ayat Kursi adalah ayat ke-255 dari Surah Al-Baqoroh. Ayat ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ubay bin Ka’ab sebagai ayat paling agung dalam Al-Qur’an.

madinah masjid nabawi

Dari Sayyidina ‘Ali bin Abi Tholib k.w. berkata: Sewaktu Rosullulloh saw duduk bersama para sahabat Muhajirin dan Anshor, maka dengan tiba-tiba datanglah satu rombongan orang-orang Yahudi lalu berkata:

kisah hikmah

Kata Sahabat berasal dari bahasa Arab yaitu shohabah (ash-shohaabah) yang pada mulanya merujuk pada sahabat Nabi. Hikmah Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerja sama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial.