Hikmah

By Tatang Gunawan | Last updated: Friday, June 5, 2020
ayat kursi

Artikel ini berisi tentang fadhilah keutamaan membaca Ayat Kursi. Ayat Kursi adalah ayat ke-255 dari Surah Al-Baqoroh. Ayat ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ubay bin Ka’ab sebagai ayat paling agung dalam Al-Qur’an.

kata mutiara

Berikut adalah Kata-kata mutiara bijak, Adab, Budi Pekerti dan Akhlak Yang Mulia. Dari Sayyidina ‘Ali bin Abi Tholib k.w. Budi Pekerti yang mulia ada sepuluh: dermawan, malu, jujur, menyampaikan amanat, rendah hati (tawadhu), cemburu, berani, santun, sabar, dan syukur

Pengertian Iman Islam, Kata Mutiara

Berikut adalah Kata-kata Mutiara Niat dan Mengenal Kemampuan Diri. Sesungguhnya Alloh SWT memasukkan ke dalam Surga disebabkan ketulusan niat dan hati yang saleh (baik), siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya

madinah masjid nabawi

Dari Sayyidina ‘Ali bin Abi Tholib k.w. berkata: Sewaktu Rosullulloh saw duduk bersama para sahabat Muhajirin dan Anshor, maka dengan tiba-tiba datanglah satu rombongan orang-orang Yahudi lalu berkata:

kisah hikmah

Barangsiapa yang Mengintrospeksi dirinya, maka dia telah beruntung; dan barang siapa yang lalai akan dirinya, maka dia telah merugi. Barangsiapa yang takut (akan siksa Alloh), maka dia akan aman (dari siksa-Nya)

Kata Mutiara Akal

Berikut adalah Kata-kata Mutiara Bijak Akal. Dari Sayyidina ‘Ali bin Abi Tholib k.w.: Kekayaan yang paling besar adalah Akal. Akal (kecerdasan) tampak melalui pergaulan, sedangkan kejahatan seseorang diketahui ketika dia berkuasa.

kisah hikmah

Kata Sahabat berasal dari bahasa Arab yaitu shohabah (ash-shohaabah) yang pada mulanya merujuk pada sahabat Nabi. Hikmah Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerja sama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial.

madinah masjid nabawi

Alloh SWT telah memerintahkan seorang Malaikat menemui Iblis supaya dia menghadap Rosululloh saw untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmahnya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia.

kisah

Berikut adalah Kisah Amanah Tiada Bandingnya. Suatu ketika, ada seorang lelaki membeli sebidang tanah dari seorang lelaki lain. Beberapa hari kemudian si pembeli menemukan tempayan yang berisi emas di dalam tanah yang ia beli.