Hikmah

By Tatang Gunawan | Last updated: Friday, August 7, 2020
kata mutiara

Mesjid yang besar itu terasa penuh sesak oleh kerumunan kaum muslimin yang terpikat untuk mendengarkan ceramah Malik bin Dinar (Ia adalah tokoh pembesar orang-orang zuhud dan ahli ibadah). Sedangkan Malik bin Dinar sendiri duduk terpaku di atas kursi

kata mutiara bijak

Berikut adalah Kata-kata Mutiara Bijak DUNIA dan AKHIRAT. Dari Sayyidina ‘Ali bin Abi Tholib k.w. : Barangsiapa yang menjadikan akhirat sebagai pusat perhatiannya, maka dia telah menjadi kaya tanpa harta, terhibur tanpa keluarga, dan mulia tanpa memiliki keluarga besar.

kisah

Ada seorang lelaki kaya dari Bani Israil pada zaman Nabi Musa as. Ia mempunyai saudara sepupu (anak paman) yang fakir dan tidak memiliki ahli waris selain saudara sepupunya itu. Setelah sekian lama si sepupu menunggu kematian lelaki kaya itu, ia pun tak sabar …

Kata Mutiara

Berikut adalah Kisah Seorang Lelaki dengan Sedekahnya Yang Makbul. Dahulu ada seorang lelaki bernazar, Sungguh aku akan bersedekah dengan suatu sedekah. Kemudian ia keluar dari rumah membawa sesuatu dan menyerahkannya ke tangan seorang pencuri.

kisah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia mengisahkan, Rosululloh Muhammad saw bersabda, Dahulu, ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil bernama Juraij. Setiap hari ia menyepi di sebuah tempat peribadatannya.

Pengertian Iman Islam, Kata Mutiara

Suatu hari masuklah Rosululloh Muhammad SAW menemui putrinya Fathimah az-zahra r.a. Didapatinya putrinya sedang menggiling syair (sejenis padi-padian) dengan menggunakan sebuah penggilingan tangan dari batu sambil menangis.

Bismillahirrohmanirrohim

Artikel ini berisi tentang kemuliaan, keutamaan, ilmu, arti, kunci, kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut Nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat Suci ini Rahasia hubungan antara hamba dan Alloh Yang Maha Agung

Kata Mutiara

Artikel ini berisi tentang Kata Mutiara Hati Manusia Paling Menakjubkan. Ada empat hal yang mematikan hati, yaitu: dosa yang bertumpuk-tumpuk, (mendengarkan) guyonan orang pandir, banyak bersikap kasar dengan kaum perempuan, dan duduk bersama orang-orang mati.

kata mutiara

Berikut adalah Kata-kata Mutiara Bijak Kemuliaan ILMU atas HARTA. Suatu ketika 10 orang khawarij datang mengunjungi tempat Sayyidina ‘Ali bin Abi Tholib k.w., mereka bermaksud ingin mengetahui dan menguji sejauh mana kedalaman ilmu yang di kuasai oleh ‘Ali bin Abi Tholib