kisah persahabatan Kisah Hikmah Persahabatan

Istilah persahabatan menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan dan kasih sayang. Sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain, memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Kisah ini memusatkan perhatian pada pemahaman yang khas dalam hubungan antar pribadi.