Hikmah

By Tatang Gunawan | Last updated: Saturday, February 16, 2019
ilustrasi pink flower

Makhluk adalah keluarga Alloh, dan orang yang paling dicintai oleh Alloh adalah yang paling menyayangi keluarga-Nya. Dia-lah yang murka-Nya sangat keras terhadap musuh-musuh-Nya dalam keluasan rahmat-Nya, dan rahmat-Nya yang luas terhadap wali-wali-Nya. Sesungguhnya Alloh SWT bisa jadi memasukkan seorang yang fasik dalam agamanya, yang kejam terhadap makhluk-Nya, ke dalam Surga dengan kemurahan-Nya. Sayangilah orang-orang yang…

rumput padi

Kata Mutiara Ilmu dan kebodohan, Orang yang bodoh adalah yang menganggap dirinya tahu tentang makrifat ilmu yang sebenarnya tidak diketahuinya, dan dia merasa cukup dengan pendapatnya saja. “Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia dahulu adalah orang yang bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah menjadi…

Kisah Nabi Sulaiman as, Keputusan Yang Tepat

Kata Mutiara Bijak Adab, Budi Pekerti, Akhlak Mulia, Dari ‘Ali bin Abi Tholib k.w. “Budi Pekerti yang mulia ada sepuluh: dermawan, malu, jujur, menyampaikan amanat, rendah hati (tawadhu), cemburu, berani, santun, sabar, dan syukur.” Tiga macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam tiga situasi: Pertama, tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. Kedua, tidak…

Kisah Hari Orang-orang Yang Bertaubat

Kata Mutiara Bijak Mengendalikan Nafsu dan Sabar, Dari ‘Ali bin Abi Tholib k.w. “Perangilah hawa nafsu kalian, sebagaimana kalian memerangi musuh-musuh kalian.” “Sesuai dengan perjuangan jiwa seseorang dan penolakannya terhadap syahwatnya serta penolakannya untuk mengikuti kesenangannya (yang diharamkan), dan penolakan atas apa yang menjadikan mata berkeinginan memandangnya, maka disitulah terletak pahala dan siksaan.” “Orang yang…

two rose

Nabi Muhammad saw bersabda, Suatu ketika, ada seorang lelaki membeli sebidang tanah dari seorang lelaki lain. Beberapa hari kemudian si pembeli menemukan tempayan yang berisi emas di dalam tanah yang ia beli. Maka si pembeli berkata kepada pemilik tanah, “Ambilah emas milikmu ini, sesungguhnya aku hanya membeli tanahmu saja dan aku tidak membeli emas milikmu.”…

pink

Kata-kata Mutiara Niat dan Mengenal Kemampuan Diri Dari ‘Ali bin Abi Tholib k.w. “Sesungguhnya Alloh SWT memasukkan ke dalam Surga disebabkan ketulusan niat dan hati yang saleh (baik), siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.” “Barangsiapa yang tidak memujimu atas niat yang baik, maka dia tidak berterimakasih kepadamu atas pemberian yang baik.” “Barangsiapa membaikkan niatnya,…

Hadits-hadits, Menjaga Lidah, Lisan, Perkataan

Kata-kata Mutiara Bijak Menjaga Lidah, Dari ‘Ali bin Abi Tholib k.w. “Lidah orang mukmin berada dibelakang hatinya, sedangkan hati orang munafik berada di belakang lidahnya.” “Tidaklah lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya.” “Demi Alloh, tidaklah aku melihat seorang hamba bertaqwa dengan taqwa yang membawa manfaat baginya…

Kata Mutiara Bijak Hati Manusia

Bismillahirrohmanirrohim, Ma’rifat atau Makrifat adalah berasal dari kata “Al-Ma’rifah” yang berarti mengetahui, dengan kata lain mengenal, dengan kata lain pengenalan. Dari ‘Ali bin Abi Tholib k.w. (karomallohu wajhah): “Maukah aku tunjukan kepada kalian buah Surga? Ia adalah (kalimat) “Laa ilaha illalloh” (tiada tuhan kecuali Alloh), dengan syarat ikhlas.” “Pokok Agama adalah makrifat tentang . Kesempurnaan…